NZF biedt
de helpende hand

NZF ziet zichzelf niet alleen als een verlichter van pijn, maar vooral als een aanjager van hoop. 

Een inclusieve organisatie

Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) slaat de handen ineen om een positieve impact te maken in Nederland. Samen zijn we in staat om oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen, zowel op economisch, sociaal als religieus vlak. Zo kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen het besef heeft dat hij of zij als helpende hand van de ander fungeert. NZF ziet zichzelf niet alleen als de verlichter van pijn, maar vooral als een aanjager van hoop.  

Verandering begint bij jezelf en dus ook bij ons als organisatie. Door een inclusieve organisatie te zijn die een nieuw en positief geluid laat horen, hopen wij zoveel mogelijk mensen aan ons te binden. NZF streeft er namelijk naar om een beweging te zijn die mensen uit alle lagen en met verschillende achtergronden inspireert, motiveert en verbindt.

NZF verbindt mensen

De Zakat is bij uitstek het middel dat mensen kan verbinden. De Zakat verbindt de gemeenschap, alsof het één familie is. De sterkere vult de zwakkere aan en de rijke staat de arme bij. De mens komt tot het besef dat hij of zij niet alleen is.

NZF werkt  in lijn met de spirit van de Zakat om de krachten te bundelen. Wij geven de Zakat gebalanceerd uit om zoveel mogelijk impact te maken op lokaal niveau. NZF focust zich op drie gebieden:

armoedebestrijding
Armoede binnen de Nederlandse gemeenschap verminderen.

empowerment

Mensen (weer) in hun eigen kracht zetten en daarmee zelfredzaamheid stimuleren.

gemeenschapsontwikkeling

Alle individuen in Nederland met elkaar doen interacteren voor een sterke en veerkrachtige samenleving.

NZF is jouw betrouwbare partner

Enerzijds brengt het NZF mensen het belang, de kracht en de essentie van de Zakat bij en biedt het mensen ondersteuning om tot een juiste berekening van de Zakat te komen. Anderzijds is NZF de betrouwbare partner waar jij zorgeloos jouw Zakat of andere liefdadigheidsgelden aan kunt doneren om zoveel mogelijk impact te maken op lokaal niveau. NZF streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van professionaliteit, transparantie en doelmatigheid. Dit vertaalt zich onder andere in de deskundigheid van de betrokkenen, onze jaarlijkse audits, een ANBI-status en inzicht in de gerealiseerde impact.

Onze activiteiten

1. Educeren

Wij maken Zakat toegankelijk voor jou om deze zowel in de harten als in de samenleving te laten bloeien. Dit doen wij door het schrijven van informatiegidsen en het bieden van Zakat-workshops-cursussen en -webinars aan verscheidene doelgroepen.

2. Calculeren

Wij ontzorgen jou in het berekenen van de Zakat en helpen jou om er zeker van te zijn dat je de correcte hoeveelheid aan Zakat uitgeeft. Dit doen wij door het bieden van onze zeer geavanceerde Zakat-calculator. Daarnaast mag je altijd contact opnemen met onze Zakat-experts met vragen met betrekking tot de Zakat.

3. Collecteren

Wij zijn jouw betrouwbare partner voor het inzamelen van de Zakat. Dit collecteren doen wij enkel via ons digitale platform. Wij publiceren jaarlijks een jaarverslag waarin wij inzicht geven in de ontvangen gelden, de gemaakte kosten en de gerealiseerde impact.

4. Verdelen

Wij verdelen jouw Zakat over de acht vastgestelde categorieën in de koran (9:60) en maken daarmee impact in heel Nederland.

Empowerment door Zakat

Wij proberen de ontvangers van de Zakat niet alleen te voorzien in hun basisbehoeften (voedsel, kleding en onderdak), maar vooral duurzaam verder te helpen. Door onze expertises en partnerschappen binnen het maatschappelijk domein kunnen wij mensen meer dan alleen financiële middelen bieden. Hierbij werken wij zoveel mogelijk preventief, problemen voorkomend en inclusie bevorderend. Met andere woorden; iedereen kan meedoen! 

Wij proberen ons vooral te richten op de blinde vlekken van het systeem en de daardoor verborgen armoede en het onbenut potentieel van een groot deel van onze gemeenschap. Wij zien dat er een grote uitdaging is op het gebied van dak- en thuislozen, armoede en schulden, eenzame ouderen en vluchtelingen. Ook zien we dat een steeds groter deel van de moslims in Nederland zich vaker buitengesloten voelt en er een negatief beeld is over de Islam en moslims in Nederland.

Onze projecten: Zakat maakt het mogelijk

Via onze website kunnen behoeftigen een aanvraag indienen. Wij controleren alle aanvragen om er zeker van te zijn dat hetgeen vermeld wordt klopt en de uitgave rechtmatig is. Zo voorkomen wij misbruik en oneigenlijk gebruik. Naast geld kunnen wij ook andere oplossingen en alternatieven bieden. Wij hebben ervaren case workers die in staat zijn om de vraag achter de vraag te achterhalen en mensen precies datgene te bieden wat nodig is. 

Naast individuele aanvragen kunnen ook projecten in aanmerking komen. Uiteraard worden ook deze uitvoerig getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid. Belangrijk is dat deze projecten bijdragen aan de strategische doelstellingen van de Zakat.