Samenwerkingen

 

Samenwerkingen

Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) werkt met diverse organisaties samen. Van de GGD tot aan maatschappelijk werk. Van bewindvoerders en schuldhulpverleners tot aan specifieke (jeugd)hulpverlening. De samenwerkingen zijn een belangrijke bouwsteen voor het realiseren van een duurzame verbetering voor mensen die een aanvraag indienen.

Zakat verandert levens

Bij het Nationaal Zakat Fonds kan er op twee manieren een aanvraag worden ingediend. Door een hulpverlenende organisatie, namens een cliënt. Of door de persoon zelf. Hiermee verlagen we de drempel voor iedereen.

De samenwerkingen met organisaties is op basis van wederkerigheid. Zo zijn organisaties in de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een cliënt, bijvoorbeeld omdat een financiële impuls helpend zou kunnen zijn in de casus. Tegelijkertijd verwijst het Nationaal Zakat Fonds ook graag een (individuele) aanvraag door naar een hulpverlenende organisatie zodra een specifieke hulpvraag zichtbaar wordt. Uiteraard zal dit alleen gebeuren met in- en toestemming. 

Samenwerking aangaan?

Onze partners

Vragen? Klik hier.