Privacy verklaring

Lees hieronder onze uitgebreide privacy verklaring

Onze privacy verklaring

Cookies

Voor een optimale werking van onze website, maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Google Analytics

Nationaal Zakat Fonds maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en de tijdsduur van het verblijf op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Nationaal Zakat Fonds als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Stichting Nationaal Zakat Fonds heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Nationaal Zakat Fonds maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich op onze website met uw e-mailadres inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel Nationaal Zakat Fonds als bevoegde medewerkers van ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U ontvangt maximaal 1 keer per maand een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van Mailchimp om de nieuwsbrief te versturen, zie privacy statement van Mailchimp.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, e-mailadres en bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Betaal Zakat

Wanneer u Zakat bij ons wil betalen, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: geslacht, voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst uit te voeren. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met een derde partij, zodat uw Zakat in juiste orde bij ons wordt ontvangen. De online betaling vindt plaats in de omgeving van uw bank. Dus ook hier zal een informatieuitwisseling plaatsvinden. Wanneer de betaling van uw Zakat is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar door zowel ons als bij derden verwijderd.

Ontvang Zakat

NZF verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u Zakat bij ons wil ontvangen, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: voornaam, achternaam, e-mailadres, mobiel nummer, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, adres, huisnummer, postcode, stad, BSN-nummer, bankrekeningnummer en informatie over uw levensbeschouwing en financiële situatie. Daarnaast wordt u gevraagd naar een aantal (aanvullende) documenten, waaronder in ieder geval een kopie van uw paspoort en bankafschriften van de afgelopen drie maanden. Deze gegevens hebben wij nodig om uw identiteit vast te stellen, te toetsen of u in aanmerking komt voor Zakat, de nood te kunnen wegen en vervolgens om een eventuele overeenkomst uit te voeren.

Geheimhouding

Wij zijn ons er zeer van bewust dat wij als fonds zeer privacygevoelige gegevens verwerken. NZF maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dat houdt in dat de besluitvorming wordt uitgevoerd door betrokkenen van het Nationaal Zakat Fonds. Eenieder heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij garanderen dan ook dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

NZF bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nationaal Zakat Fonds en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.

Nationaal Zakat Fonds heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nationaal Zakat Fonds neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Nationaal Zakat Fonds gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen? Klik hier.