Wat NZF doet

 

Levens veranderen met de Zakat

Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) slaat de handen ineen om een positieve impact te maken in Nederland. Samen zijn we in staat om oplossingen te vinden voor verschillende uitdagingen, zowel op economisch, sociaal als religieus vlak. Zo kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen het besef heeft dat hij of zij als helpende hand van de ander fungeert. NZF ziet zichzelf niet alleen als de verlichter van pijn, maar vooral als een aanjager van hoop.

NZF verbindt mensen

De Zakat is bij uitstek het middel dat mensen kan verbinden. De Zakat verbindt de gemeenschap, alsof het één familie is. De sterkere vult de zwakkere aan en de rijke staat de arme bij. De mens komt tot het besef dat hij of zij niet alleen is. NZF werkt  in lijn met de spirit van de Zakat om de krachten te bundelen. Wij geven de Zakat gebalanceerd uit om zoveel mogelijk impact te maken op lokaal niveau.

NZF focust zich op drie gebieden:

Armoedebestrijding
Armoede binnen de Nederlandse gemeenschap

Empowerment
Mensen (weer) in hun eigen kracht zetten en daarmee zelfredzaamheid stimuleren.

Gemeenschapsontwikkeling
Alle individuen in Nederland met elkaar doen interacteren voor een sterke en veerkrachtige samenleving.

Hoe wordt de Zakat uitgegeven?

NZF is jouw betrouwbare partner

Enerzijds brengt het NZF mensen het belang, de kracht en de essentie van de Zakat bij en biedt het mensen ondersteuning om tot een juiste berekening van de Zakat te komen. Anderzijds is NZF de betrouwbare partner waar jij zorgeloos jouw Zakat of andere liefdadigheidsgelden aan kunt doneren om zoveel mogelijk impact te maken op lokaal niveau. NZF streeft ernaar om koploper te zijn op het gebied van professionaliteit, transparantie en doelmatigheid. Dit vertaalt zich onder andere in de deskundigheid van de betrokkenen, onze jaarlijkse audits, een ANBI-status en het CBF keurmerk en inzicht in de gerealiseerde impact.

Onze activiteiten

Educeren

Wij maken Zakat toegankelijk voor jou om deze zowel in de harten als in de samenleving te laten bloeien. Dit doen wij door het schrijven van informatiegidsen en het bieden van Zakat-workshops-cursussen en -webinars aan verscheidene doelgroepen.

Collecteren

Wij zijn jouw betrouwbare partner voor het inzamelen van de Zakat. Dit collecteren doen wij enkel via ons digitale platform. Wij publiceren jaarlijks een jaarverslag waarin wij inzicht geven in de ontvangen gelden, de gemaakte kosten en de gerealiseerde impact.

Calculeren

Wij ontzorgen jou in het berekenen van de Zakat en helpen jou om er zeker van te zijn dat je de correcte hoeveelheid aan Zakat uitgeeft. Dit doen wij door het bieden van onze zeer geavanceerde Zakat-calculator. Daarnaast mag je altijd contact opnemen met onze Zakat-experts met vragen met betrekking tot de Zakat.

Verdelen

Wij verdelen jouw Zakat over de acht vastgestelde categorieën in de koran (9:60) en maken daarmee impact in heel Nederland.

Educeren

Calculeren

Collecteren

Verdelen

Vragen? Klik hier.