Missie en visie

  1. Over NZF
  2. Missie en visie

Over het Nationaal Zakat Fonds

Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) gelooft in een samenleving waarin moslims de krachten bundelen en harmonie en welvaart brengen voor iedereen. Onze missie is om de derde pilaar van de Islam te verstevigen. NZF ondersteunt moslims bij het berekenen, verzamelen en verdelen van hun Zakat om zoveel mogelijk impact te maken in de Nederlandse samenleving. 

Onze droom

De kloof in de samenleving neemt alsmaar toe. Er zijn veel mensen die worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen en in een neerwaartse spiraal van armoede en andere maatschappelijke problemen terecht komen. Mensen die voor een dubbeltje zijn geboren, worden bijna nooit een kwartje. Bijna de helft daarvan heeft een Islamitische achtergrond. Dit is een probleem voor jou, mij en iedere Nederlander. Maar samen kunnen we dit doorbreken!

Geleid door ons geloof en onze waarden ontketenen wij de grote potentie van de gemeenschap door de Zakat tot leven te brengen. Wij nemen het heft van onze toekomst in handen en creëren een veerkrachtige samenleving. Door de krachten te bundelen brengen wij harmonie en welvaart voor iedereen. Hier, in het land van ons.

Onze missie

Onze missie is om de derde pilaar van de Islam te verstevigen. NZF ondersteunt moslims bij het berekenen, verzamelen en verdelen van hun Zakat om zoveel mogelijk impact te maken in de Nederlandse samenleving. 

Onze strategie

Wij willen binnen vijf jaar de meest impactvolle en inspirerende filantropische instelling van Nederland zijn. Door de hoogste kwaliteitsstandaarden na te streven inspireren en motiveren we anderen om hierin mee te gaan. Wij hebben een intensieve samenwerking met diverse maatschappelijke instellingen en maken zoveel mogelijk gebruik van de reeds bestaande voorzieningen. Zo bundelen wij niet alleen onze krachten, maar realiseren we ook echt een multiplier effect. 

Wij hanteren de volgende kernwaarden

Compassie

Wij zetten ons met compassie in, zowel naar binnen gericht als in het contact met de buitenwereld. Dit bereiken we door onder andere goed te luisteren en mee te denken met de ander. Wij geloven erin dat wij op deze manier zo goed mogelijk aansluiten bij de diverse leefwerelden.

Openheid

Wij opereren vanuit een open houding naar de medemens, onze samenwerkende partners en donateurs en geven inzicht in de manier waarop de distributie van Zakat georganiseerd en aangeboden wordt en wat de impact hiervan is binnen de Nederlandse samenleving.

Professionaliteit

Wij werken op professionele wijze en zijn een continu lerende organisatie die streeft naar excellentie. Hierbij zijn wij resultaatgericht en werken we samen met het maatschappelijk middenveld om maximale impact te realiseren.

Vragen? Klik hier.