Hoe wordt de Zakat uitgegeven?

  1. Over NZF
  2. Hoe wordt de Zakat uitgegeven?

Een kijkje in hoe de Zakat wordt uitgegeven

Het sociaal werk team bestaat uit professionals met diverse achtergronden. Zij zetten zich allemaal minimaal 8 uur per week in en zijn de stem van het Nationaal Zakat Fonds (NZF). De werkwijze van NZF bestaat uit 7 stappen. Van aanvraag tot afwijzing/toekenning van Zakat. Deze stappen kun je onderverdelen in onderstaande 4 fasen:

 

Dit zijn de 4 fases

 

Screening
Persoonlijk contact
Intern casusoverleg
Monitoring & evaluatie

Screening

Zodra iemand een aanvraag indient bij NZF, wordt hij/zij gescreend op procesmatige- en inhoudelijke basis. Er wordt gevraagd om een aantal documenten. Het gaat hierbij om legitimatie, bankafschriften, schuldenoverzichten en facturen. Het doel van de screening is enerzijds om te bekijken of de persoon gerechtigd is om Zakat te ontvangen. Anderzijds om informatie op te halen die anders niet zichtbaar zou zijn, bijvoorbeeld geld wat regelmatig wordt gestorneerd. De screening wijst uit of iemand wordt afgewezen of doorgaat in het aanvraagproces.

Persoonlijk contact

Er is altijd persoonlijk contact met mensen die een aanvraag indienen, ook als de aanvraag via een intermediair verloopt. De telefonische intake duurt tussen de 45-60 minuten en is bedoeld om de situatie beter in kaart te brengen en te bekijken wat de belangrijkste hulpvraag is. Het doel van dit gesprek is om mensen een hart onder de riem te steken, om mee te denken en om aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van hun aanvraag. Het wordt veelal ervaren als een spirituele boost en geeft hoop aan hen die vaak verkeren in uitzichtloze situaties.

Intern casusoverleg

Er is wekelijks een inhoudelijk casusoverleg. Hier worden alle aanvragen besproken. Het doel van dit gesprek is om vanuit meerdere perspectieven te kijken naar de aanvraag. Betreft het een passende hulpvraag? Is er hulpverlening nodig? Zijn er (nog) andere regelingen of andere projecten waar persoon beroep op kan doen? Denk aan het STAP budget. Het advies wat hieruit komt, wordt gecommuniceerd richting de persoon die de aanvraag heeft ingediend. Dit kan een afwijzing, doorverwijzing en/of honorering van Zakat betreffen. Zodra er hulpverlening nodig is, wordt ondersteuning geboden middels een warme doorverwijzing richting de meest passende organisatie.

Monitoring & evaluatie

NZF is geen hulpverleningsorganisatie. Intensief contact met mensen die een aanvraag indienen is er om die reden niet. Wel houden wij contact om te horen hoe het met iemand gaat, op welke wijze de Zakat heeft bijgedragen en of iemand ook daadwerkelijk groeit op sociaal, financieel en spiritueel vlak. Uiteraard is dit ook een moment om feedback op te halen. Samen groeien we als de Zakat instituut van Nederland.

Jouw Zakat is nodig in Nederland

Jouw Zakat is meer dan alleen een betaling. Het is naast een zuivering van jouw rijkdom ook een manier om sociale verandering te creëren.

Overal in Nederland leven tienduizenden moslims in wanhopige situaties. Zij zijn niet in staat om zich te ontwikkelen of in hun basisbehoeften te voorzien. Enkel door geldgebrek.

Jouw Zakat is de oplossing.  Jij kunt de levens van medemoslims naar een hoger niveau tillen en levens veranderen. Het is aan jou, aan ons.

Deze mensen hebben wij al geholpen..

Vragen? Klik hier.