Leren vissen

feb 22, 2021 | Nieuws

Een man van de Ansar kwam naar de Profeet (vzmh) om te bedelen [1]. Hij (de Profeet) vroeg: ‘Heb je niets in huis?’ Hij antwoordde: ‘Jawel, een stuk stof, waarvan ik een deel gebruik om te dragen en een deel (op de grond) spreidt. En een houten kom waar ik water uit drink. ‘

Hij (de Profeet) zei: ‘Breng het naar mij.’ (1) De man kwam ermee terug en de Profeet nam de artikelen in zijn handen en vroeg: ‘Wie wil deze kopen?’ Een man zei: ‘Ik zal ze kopen voor 1 dirham.’ Hij (de Profeet) zei toen twee- of driemaal: ‘Wie biedt er meer dan één dirham?’ Een man zei: ‘Ik zal ze kopen voor 2 dirhams.’

Hij gaf hem de twee artikelen en nam de twee dirhams om ze aan de Ansari te geven. Hij zei: ’Koop eten met één ervan en geef het aan je familie en koop een bijl en breng die naar mij.’ Hij bracht het vervolgens naar hem. De Profeet (vmzh) maakte een handgreep eraan vast met zijn eigen handen en zei: ‘Ga, verzamel brandhout en verkoop het, en laat me je voor 15 dagen niet meer zien.’ (2) De man vertrok, verzamelde brandhout en verkocht het. Toen hij terug kwam had hij 10 dirhams verdiend en met een deel ervan een kledingstuk gekocht en met een ander deel voedsel.

De Profeet (vzmh) zei toen: ‘Dit is beter voor jou dan dat het bedelen als een plek op je gezicht verschijnt op de dag des oordeels. Bedelen is alleen gerechtvaardigd voor drie personen: iemand die in ernstige armoede verkeert, iemand die zich serieus in de schulden bevindt en iemand die verantwoordelijk is voor compensatie maar moeite heeft om dit te betalen.’

Deze hadith toont aan dat het mogelijk is om een persoon duurzaam uit de armoede te helpen. Dit doen we door niet alleen te voorzien in de primaire basisbehoeften, maar iemand in zijn of haar eigen kracht te zetten en te helpen om weer de regie te pakken over zijn of haar eigen leven. Het Nationaal Zakat Fonds volgt deze wijze les van de Profeet (vzmh) op door:

1. alle aanvragen uitvoerig te controleren en er zo zeker van te zijn dat hetgeen vermeld wordt klopt en de uitgave rechtmatig is
2. voldoende expertise en strategische samenwerkingen te hebben om meer dan alleen financiële hulp te kunnen bieden


[1] Sunan Abu Dawud. Kitab Al-Zakat 1641.

Met jouw Zakat en Sadaqah kun je hieraan bijdragen

Wij helpen honderden medemoslims per week. Jouw plicht is hun recht. Sluit je aan bij de duizenden anderen die hun Zakat afdragen via NZF.

Meer om te lezen

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.