‘Hoe wonderbaarlijk’ – De sleutel voor onze toekomst hebben we zelf in handen

feb 22, 2021 | Nieuws

  1. Nieuws
  2. ‘Hoe wonderbaarlijk’ – De sleutel voor onze toekomst hebben we zelf in handen

Stel je even voor, je bent op de vlucht voor een tiran wiens waardevolle bezit jij hebt meegenomen. En niet zomaar een tiran, de meest wrede, bloeddorstige en niet te vergeten machtige persoon op aarde. En het lot moest zo zijn dat je tijdens je vlucht op een dood spoor eindigt. Voor je heb je kilometers aan zee die je zonder schip onmogelijk kan oversteken en achter je komt er een enorm leger aan onder leiding van jouw grootste vijand. De meest normale reactie zou op dat moment een uiting van wanhoop en verslagenheid zijn. Zo was ook de reactie van het volk van Israël zoals Allah (swt) in de Koran meld: ’Voorwaar, wij zullen zeker ingehaald worden.’ Maar Mozes (as) keek toch echt anders naar de situatie. ‘Hij zei: ’Nee! Waarlijk, mijn Heer is met mij. Hij zal mij leiden.’ [1]

Ik noem deze manieren waarop naar een situatie gekeken kan worden voor het gemak de zwarte en de groene bril. De zwarte bril was ooit glashelder, maar is in de loop van de tijd ernstig vervuild geraakt door alle (nep) nieuws, negatieve ervaringen en angsten die ons zo af en toe regeren. De groene bril is de bril die een en al positiviteit uitstraalt en het goede verwacht van zijn Heer. Door veel mensen wordt deze bril echter ook als vreemd en achterhaald gezien. Als de bril van de naïeve optimist die vooral veel realiteitszin mist. Maar gelukkig wordt ons denkbeeld niet bepaald door de mensen om ons heen, maar door onze ultieme docent en voorbeeld. Zo heeft de profeet Mohammed vrede zij met hem ons geleerd dat de zaak van de ware gelovige wonderbaarlijk is. Er is iets goeds voor hem in alles. [2]En dat Allah is zoals Zijn dienaar denkt dat Hij is.[3]*

Ook in onze tijd voelen we ons weleens vastgelopen en zijn we bang voor wat de toekomst ons gaat brengen. Of dat nu om het vinden van een trouwpartner gaat, een baan, studie of zelfs een virus die de wereldwijde gezondheid in gevaar brengt. Besef je op zulke momenten dat jij, door jouw denken te controleren, zelf de sleutel van jouw toekomst in handen hebt. Besef je dat de Heer van Mozes ook jouw Heer is en ook jou zal leiden. Besef je dat alles in Zijn handen ligt en Hij de macht en kracht heeft en alles bepaalt. Laat dit geloof tot diep in je hart doordringen en voel de rust die dit met zich mee brengt. De rust die ervoor zorgt dat je vanuit positiviteit naar de wereld kijkt en in staat bent om overal kansen in te zien. Niets en niemand kan jou dan nog deren. Zoals de grote geleerde Ibn Taymiyyah zei: ‘Wat kunnen mijn vijanden met mij doen? Ik heb in mijn borst mijn hemel en mijn paradijs. Wanneer ik op reis ben zijn ze bij me, en laten me nooit in de steek. Gevangenschap is een kans om alleen te zijn met mijn Heer. Gedood worden is martelaarschap en verdreven worden uit mijn land is een spirituele reis.’

Dus zet je groene bril op en treed toe tot het wonderbaarlijke!

*Dit is een initiatief van het Nationaal Zakat Fonds (NZF). Nederland’s enige Zakat instituut. NZF gelooft in een samenleving waarin Moslims de krachten bundelen en harmonie en welvaart brengen voor iedereen. Kijk voor meer informatie op www.nationaalzakatfonds.nl


[1] Soerah ash-Shoe’araa, vers 61 en 62

[2] “Hoe wonderlijk is de zaak van de gelovige. Er is iets goeds voor hem in alles en dit is enkel voor de gelovige. Wanneer het goede hem treft, dan uit hij zijn dankbaarheid tegenover Allah en dit is goed voor hem. Wanneer tegenslag hem treft, dan is hij geduldig en dit is goed voor hem.” Muslim. 

[3] ”Allah de Almachtige zegt: Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben. Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.” Hadith Qudsi – Boekhari en Muslim.

Met jouw Zakat en Sadaqah kun je hieraan bijdragen

Wij helpen honderden medemoslims per week. Jouw plicht is hun recht. Sluit je aan bij de duizenden anderen die hun Zakat afdragen via NZF.

Meer om te lezen

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.