Zakat audit

Het Nationaal Zakat Fonds opereert binnen het Islamitische raamwerk. En eerlijk? Dit is en blijft dagelijks een immense verantwoordelijkheid. Om die reden laten wij jaarlijks onze processen auditen door wereldwijd gerespecteerde geleerden. Dit is onze jaarlijkse Zakat audit. Je leest het hieronder. Net als onze resultaten, manier van werken en hoe wij georganiseerd zijn, vinden het belangrijk dat deze informatie voor iedereen toegankelijk is.

Strategische samenwerking met NZF WorldWide

Middels de strategische samenwerking met NZF WorldWide kunnen wij anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en zelfs op de meest ingewikkelde Zakat-vragen passende antwoorden bieden. Één van die samenwerkingen vindt plaats rondom de jaarlijkse Zakat-audits. Een deskundige auditor en Zakat-geleerde, in de persoon van Mufti Faraz Adam, voert deze audit uit. De uitkomsten worden benut om de processen en organisatie verder te optimaliseren.

Waarop is een audit uitgevoerd?

De audit is uitgevoerd op de volgende onderdelen:
– Governance en Management
– Shariah governance
– Calculatiematerialen en calculator
– Aanvraagproces
– Distributiestrategie
– Website
– Caseworker richtlijnen, CRM & distributieproces
– Organisatiecultuur

Impact verhalen

In de afgelopen maanden hebben wij honderden mensen kunnen assisteren. Lees meer over wat de verhalen achter deze mensen zijn.

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.