Lidmaatschapsabonnement?!

apr 17, 2021 | Nieuws

  1. Nieuws
  2. Lidmaatschapsabonnement?!

Heb je je ooit beseft dat je deel uitmaakt van een zeer speciale club? Een club dat verkozen en begunstigd is. Een club dat gezamenlijk een doel nastreeft. Namelijk het behalen van de tevredenheid van Allah (geprezen zij Hij).

Het lid worden van deze club is vrij eenvoudig. Door gehoor te geven aan de oproep en te getuigen dat Allah de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden en de profeet Mohammed zijn laatste boodschapper is.

Maar om volwaardig mee te doen is er meer nodig. Het is belangrijk dat je minimaal vijf keer per dag wederom gehoor geeft aan de oproep. Ditmaal de oproep tot het gebed. Zo ontsnap je aan de afleiding van dit wereldse leven en kom je weer in contact met jouw Schepper. Je moet immers wel reglmatig blijven opdagen en je houden aan de afspraken!  

Daarnaast bevinden we ons nu in onze jaarlijkse gezamenlijke trainingskamp. Het gaat allemaal niet vanzelf. Hard werken en training is essentieel om ons doel te behalen. Zo brengt de maand Ramadan ons nog dichter bij Allah en stelt het ons in staat om een betere versie van onszelf te worden.  

Één keer in ons leven laten we alles liggen en haasten we ons naar de plek waar alles begonnen is. Mekka, de oorsprong van onze club. De hajj is een unieke kans om in woord en daad ons geloof te bewijzen. We verlaten onze famillie en vrienden, besteden veel geld en richten onze tijd volledig op Allah. Dichterbij Allah zijn we nog nooit geweest.

Maar net als in het echte leven vergeten we weleens dat onze lidmaatschap ook een jaarlijkse contributie vraagt. 2,5% van jouw vermogen om precies te zijn. De Zakat maakt van de Islamitische samenleving één geheel, alsof het één familie is. De sterkere vult de zwakkere aan en de rijke staat de arme bij. Samen met de andere pilaren heeft de Zakat de kracht om de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap te stimuleren en ondersteunen.

Wil jij meer weten over deze vergeten pilaar en jouw lidmaatschap vervolmaken? Bezoek onze kennisbank en bereken en betaal jouw Zakat hier.

“De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.”        

(Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim)

Met jouw Zakat en Sadaqah kun je hieraan bijdragen

Wij helpen honderden medemoslims per week. Jouw plicht is hun recht. Sluit je aan bij de duizenden anderen die hun Zakat afdragen via NZF.

Meer om te lezen

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.