Hoe Zakat kan helpen tijdens COVID-19 crisis

feb 22, 2021 | Nieuws

  1. Nieuws
  2. Hoe Zakat kan helpen tijdens COVID-19 crisis

Volgens een rapport in The Guardian bevindt een derde van de gehele wereld zich momenteel in een (intelligente) lockdown in de strijd tegen de COVID-19. Het advies van de experts luidt zelf-isolatie, lockdowns en social distancing. Het zorgpersoneel verricht geweldig werk in de frontlinie en verdienen alle steun en complimenten. De overheden investeren massaal om hun economieën draaiende te houden. 

De Islam kent een aantal instrumenten, zoals de Zakat, Waqf en Sadaqah. Elk vervult een belangrijke rol in het stimuleren van de economie, het ondersteunen van de behoeftigen, het verkleinen van de kloof in de samenleving en het voorzien van benodigde middelen voor crisissituaties. 

Zakat is in het specifiek interessant vanwege het feit dat het op verschillende manieren behoeftigen helpt. Zakat richt zich op het empoweren van individuen, aangezien zij de fundamentele krachten zijn voor productie. Geen enkele productiefactor kan immers werken als er geen menselijke kracht bij van pas komt. Land en kapitaal behoeven menselijke inspanning en toezicht om productief te zijn. Ondernemerschap behoeft de vindingrijkheid van individuen om diverse factoren samen te brengen. Om die reden richt de Zakat zich op het empoweren van individuen om de drijvende kracht hierachter in gang te zetten. 

Meer centraal staat de vraag: Hoe de Zakat kan helpen om de ‘curve zo vlak mogelijk te houden’ en de negatieve impact van de COVID-19 af te buigen? De Zakat kan uitgegeven worden aan acht verschillende categorieën, waarvan vier in het specifiek hiervoor relevant zijn: 

1. Faqir (de armen)

Volgens veel geleerden is een Faqir een moslim die absoluut niets bezit. Door onze Zakat uitgaven richting deze groep te vergroten, zal het hun in de primaire behoeften voorzien en zo van de straten af houden en dus ook van onnodige blootstelling. Dit helpt om de COVID-19 gevallen te verminderen, de druk op de zorg te verkleinen en uiteindelijk om net dat kleine beetje verschil te maken om de curve af te vlakken. 

2. Miskin (de behoeftige)

Miskin refereert aan moslims die moeite hebben om rond te komen. Hun huidige inkomen is niet toereikend om alle benodigde kosten te dekken. Mensen die zijn ontslagen, waarvan plotseling hun contracten zijn opgezegd of de ZZP’er die niet langer inkomsten kan verwerven vanwege de lockdown, kunnen in potentie allemaal onder deze categorie vallen en dus financieel ondersteund worden door de Zakat. Het ondersteunen van deze individuen en ervoor zorgen dat hun normale levens door kunnen lopen, is in het belang van de gehele gemeenschap en helpt in het verminderen van de COVID-19 gevallen.  

3. Gharimin (Schuldenaren)

Gharimin refereert naar de schuldenaren. 

De Zakat kan een sterke rol spelen in het bestrijden van de COVID-19 crisis door individuele schulden af te lossen (bijv. als gevolg van medische kosten), verlichting te bieden aan ondernemers die hun crediteuren niet meer kunnen betalen en door startende ondernemers te helpen die verlies draaien vanwege de tijdelijke afname van omzet. Op deze manier kan de Zakat effectief de zorg ondersteunen en de bredere economie draaiende houden.

4. Ibn Sabil (de gestrande reiziger)

Deze categorie refereert naar diegenen die zich in een noodsituatie bevinden en tijdelijk op zichzelf gewezen zijn. Zakat kan effectief als brug dienen om ervoor te zorgen dat een persoon deze situatie kan overbruggen en, na de crisis, weer terug kan keren naar zijn of haar normale leven. Er zijn vanwege de lockdown momenteel veel gestrande reizigers die onvoldoende middelen of toegang daartoe hebben om weer thuis te komen. Bijvoorbeeld ouderen die alleen contant geld bezitten en geen gebruik maken van (mobiel) online bankieren en nu dus geen (dure) vliegtickets kunnen boeken. Er zijn veel mensen in zelf-isolatie en quarantaine die financiële hulp nodig hebben. Zakat kan ingezet worden om voor hen een  passende oplossing te vinden en weer mentale rust te bieden. Het zijn immers ongekende tijden. 

Bovenstaande zijn slechts een aantal voorbeelden van hoe de Zakat een rol kan spelen in het afvlakken van de curve en het draaiende houden van de economie. Door individuen te ondersteunen, zorgt de Zakat ervoor dat de gemeenschap als geheel groeit. 

Met jouw Zakat en Sadaqah kun je hieraan bijdragen

Wij helpen honderden medemoslims per week. Jouw plicht is hun recht. Sluit je aan bij de duizenden anderen die hun Zakat afdragen via NZF.

Meer om te lezen

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.