Hoe de armoede verbannen werd

feb 22, 2021 | Nieuws

  1. Nieuws
  2. Hoe de armoede verbannen werd

Mu’adh ibn Jabal (ra) was een van de bekende metgezellen van de Profeet (vzmh). De Profeet (vzmh) koos een grote taak voor Mu’adh. Vanwege zijn kennis, welbespraaktheid en betrouwbaarheid stuurde de Profeet (vzmh) hem naar Jemen om zijn inwoners uit te nodigen tot de Islam. Hij riep Mu’adh op om dit in vier stappen te doen. De derde stap was om te verkondigen dat Allah Zakat heeft opgedragen over hun vermogen en dat dit van hun rijken moet worden genomen en aan hun armen moet worden verstrekt[1]

En zo vertrok Mu’adh richting Jemen. Hij verbleef er vele jaren, regeerde over ze als leider en onderwees de mensen over de regels en voorschriften van de Islam. 

Totdat, tijdens het kalifaat van de grote metgezel, Umar bin Khattab, Mu’adh ineens een derde van de Zakat van Jemen naar Medina stuurde. Dit maakte Umar van streek en hij vermaande Mu’adh en zei dat hij was gestuurd om van de rijken in te zamelen en aan de armen te geven, niet om een belastinginner te zijn. Hierop antwoordde Mu’adh: “Ik zou je niets sturen als ik iemand had gevonden om het van me aan te nemen.”[2]

Het jaar erop stuurde Mu’adh de helft van de Zakat en het jaar daarop zelfs alle Zakat van Jemen naar Medina, zeggende dat hij geen enkele persoon in Jemen kon vinden die recht had op de gecollecteerde Zakat. 

Deze hadith toont aan dat het mogelijk is om een sterke en bloeiende gemeenschap te creëren als we de Zakat op de juiste manier inzetten en verdelen. Iedereen zorgde voor elkaar en de armoede werd geëlimineerd! Hoe mooi zou het zijn als we dit ook in Nederland kunnen realiseren? Het Nationaal Zakat Fonds volgt de duidelijke instructies van de Profeet (vzmh) op door de Zakat lokaal uit te geven aan diegene die daar recht op hebben. 


[1] Sahih Al-Bukhari en Muslim.

[2] Narration 1912 (p. 710), Kitab al-Amwal van Imam Abu ‘Ubayd al-Qasim ibn Sallam

Met jouw Zakat en Sadaqah kun je hieraan bijdragen

Wij helpen honderden medemoslims per week. Jouw plicht is hun recht. Sluit je aan bij de duizenden anderen die hun Zakat afdragen via NZF.

Meer om te lezen

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.