Is Zakat verschuldigd over spaargeld waarover vorige jaar Zakat werd betaald?

Ja, Zakat is ook verschuldigd over spaargeld waarover men al eerder Zakat heeft betaald in het voorgaande jaar. Zakat is een jaarlijkse verplichting. Bij het aanbreken van iemands Zakat jaar dienen alle Zakatplichtige bezittingen meegenomen te worden in de berekening.

Vragen? Klik hier.