Is Zakat verschuldigd over spaargeld waarover vorige jaar Zakat werd betaald?

Ja, Zakat is ook verschuldigd over spaargeld waarover men al eerder Zakat heeft betaald in het voorgaande jaar. Zakat is een jaarlijkse verplichting. Bij het aanbreken van iemands Zakat jaar dienen alle Zakatplichtige bezittingen meegenomen te worden in de berekening.

Vorige Is Zakat verschuldigd over het geld dat op een bankrekening staat?
Volgende Moet de man Zakat betalen over het spaargeld van zijn vrouw?
Vragen? Klik hier.