Betaal je over alle bezittingen Zakat?

Niet alle bezittingen/activa zijn onderhevig aan Zakat. Als Allah Zakat bindend had gemaakt voor alles wat we bezitten dan zouden wij in moeilijkheden verkeren. Allah heeft vanuit Zijn oneindige genade bepaalde bezittingen gespecificeerd die onderhevig zijn aan Zakat.

Bovendien zijn alleen de bezittingen die een intrinsieke groei hebben Zakatplichtig.

Vragen? Klik hier.