Betaal ik Zakat over eigendom (beleggingspand) dat ik verhuur?

Zakat is niet verschuldigd over de waarde van iemands huurbeleggingspand. Een huurobject is geen Zakatplichtige bezitting. Echter, de huurinkomsten zijn wel Zakatplichtig. Deze huurinkomsten ontvang je en daarmee betaal je ongetwijfeld ook het onderhoud van het huis e.a.. Het deel van de huurinkomsten waar je nog over beschikt bij het aanbreken van jouw Zakat-dag (de dag dat jij Zakat dient te berekenen en af te dragen) is Zakatplichtig.

Vragen? Klik hier.