Welke bezittingen zijn Zakatplichtig?

De volgende bezittingen zijn over het algemeen Zakatplichtig:

  1. Goud en zilver
  2. Liquide middelen en vorderingen
  3. Bedrijfsvoorraden
  4. Investeringen en zakelijke activa
  5. Gewassen en landbouwproducten
  6. Vee

Opmerking: er zijn regels die op bovenstaande activa van toepassing zijn. Niet alles dat onder het bovenstaande valt is strikt Zakatplichtig als aan andere regels en voorwaarden niet wordt voldaan.

Vragen? Klik hier.