Is Zakat verschuldigd over het geld dat op een bankrekening staat?

Alle liquide middelen die in bezit zijn bij het aanbreken van het Zakat jaar zijn Zakatplichtig. Liquide middelen omvat alle verdiende inkomsten, of het nu gaat om salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden of huurinkomsten

Liquide middelen die op een bankrekening, portemonnee of onder de matras wordt bewaard, komt allemaal in aanmerking voor Zakat.

Vragen? Klik hier.