Voorwaarden van bezittingen om Zakatplichtig te zijn

Een bezitting moet aan de volgende criteria voldoen alvorens het Zakatplichtig wordt:

  • Volledige eigendom van de bezitting
  • Bezittingen die productief kunnen zijn
  • Vermogen is gelijk of groter dan de Nisab (vermogensdrempel)
  • Verstrijken van een Islamitische jaar na het bezit van de Nisab (vermogensdrempel)

Volledige eigendom van de bezitting

Volledig eigendom verwijst naar het hebben van eigendom en de mogelijkheid om te profiteren van een bezitting. Het is niet noodzakelijk om het directe bezit te hebben; men kan ook indirect bezit hebben, zoals geld op de bankrekening of geld dat bij een familielid wordt bewaard. Dit is algemeen geaccepteerd onder de verschillende wetscholen 

Bezittingen die productief kunnen zijn

Alle bezittingen die productief kunnen zijn, zijn Zakatplichtig volgens alle vier de wetscholen. De productiviteit van bezittingen verwijst naar het potentieel van de bezitting om te groeien/vermeerderen. Dit kan op twee manieren:

  1. Productiviteit kan intrinsiek zijn, zoals in het geval van goud, zilver, contant geld en aandelen. Deze bezittingen hebben allemaal de potentie om te groeien
  2. Productiviteit kan ook worden geactiveerd door de intentie aan te nemen om met een bezitting te handelen, bijvoorbeeld door computers te kopen om die vervolgens door te verkopen

Persoonlijke bezittingen (bijv. laptop, auto en bankstel) zijn niet Zakatplichtig, aangezien het geen productief vermogen is in termen van Zakat. 

Een creatief ontwerper die beschikt over een werklaptop en een eigen kantoor dient over beide geen Zakat af te dragen. Een ondernemer in de kledingindustrie dient op zijn beurt geen Zakat af te dragen over het materieel (de naaimachines om de kleding te produceren), maar wel over het productiemateriaal (grondstoffen en onderhanden werk) en de voorraden. 

Rijkdom is gelijk of groter dan de nisab

De bezitting dient een waarde te hebben die gelijk of groter is dan de nisab (vermogensdrempel)

Verstrijken van een islamitische jaar na het bezit van de nisab

Op de datum waarop jouw vermogen voor het eerst gelijk of groter is dan de nisab start jouw Zakat jaar. Zodra één islamitische jaar verstreken is, dien je jouw Zakat te berekenen en te betalen.

Related Articles

Vragen? Klik hier.