Moet ik ook Zakat afdragen over verboden bezit?

Over verboden bezit kan geen Zakat uitgegeven worden, omdat Allah enkel het zuivere bezit accepteert. In plaats daarvan moeten de volledige verboden inkomsten uitgegeven worden aan liefdadigheid of aan projecten voor het welzijn van de samenleving. 

Onder verboden verkregen bezit wordt onder andere verstaan het verkrijgen van inkomsten uit de verkoop van verboden zaken zoals alcohol en drugs. Ook het ontvangen van inkomsten uit rente vallen onder verboden bezit.

Vragen? Klik hier.