€5,7 miljard per jaar, we geven echt om elkaar

jul 27, 2021 | Nieuws

  1. Nieuws
  2. €5,7 miljard per jaar, we geven echt om elkaar

Het Geven in Nederland rapport 2020 wordt tweejaarlijks uitgegeven en geeft een inzicht in het geefgedrag van ons, de Nederlanders. In totaal hebben de Nederlanders een totaalbedrag van €5,7 miljard gegeven aan goede doelen in 2018. Dit is €1.4 miljard meer dan 10 jaar eerder. Worden we steeds vrijgeviger? Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar het bedrag dat we jaarlijks geven aan goede doelen blijft al sinds 2007 steken op 0.8% van het bruto binnenlands product (BBP). Dus verhoudingsgewijs dragen we al jaren hetzelfde bedrag bij. 

Hoeveel geven we gemiddeld per huishouden per jaar? Per huishouden gaven we in 2018 gemiddeld €308 per huishouden aan goede doelen (in 2015: €286). Van alle Nederlandse huishoudens geeft 80% en onder de gelovige huishoudens ligt dit percentage en de gegeven bedragen hoger dan onder niet-gelovigen. In het rapport vielen hier drie zaken op:

1. Kerkelijke actieve Nederlanders (minstens 1 keer per jaar naar de kerk) geven 5 keer meer aan giften dan niet-kerkelijken

2. Door ontkerkelijking geven mensen over de generaties steeds minder

3. Goede doelen kunnen jongere generaties (Generatie Y) minder goed bereiken

In het rapport wordt er een prognose gedaan dat de giften over de jaren heen zullen dalen terwijl dit naar mijn mening een prognose is die geen rekening houdt met de volgende twee zaken:

1. Faith-based filantropie (gelden die uit religieuze overtuigingen gegeven worden). De islamitische filantropie wordt steeds krachtiger/aanweziger aangezien Nederlandse moslims steeds kapitaalkrachtiger worden en daarmee zal de Zakat (verplichte jaarlijkse (terugkerende) afdracht van 2.5% over het onbenut vermogen) een relevantere rol spelen. Overige vrijwillige donaties en schenkingen nemen daarmee ook in intensiteit toe.

2. Generatie Y en Z is niet van nature minder vrijgevig, maar dient op innovatieve(re) manieren benaderd te worden. Daarnaast zijn er immense kansen om vrijgevigheid en de impact daarvan al in vroeg stadium te bespreken met onze Generatie Z. Dit kan door bij de leermodule ‘hoe om te gaan met geld?’ ook het geven aan goede doelen (investeren in te integreren naast het reeds bestaande consumeren, sparen en investeren. Voor de islamitische filantropie kan middels een (mobiele) applicatie de concepten van Zakat, Sadaqah en Waqf spelenderwijs meegegeven worden aan kinderen.

Geven door huishoudens met een migratieachtergrond

In het rapport is er ook een analyse gedaan naar het geefgedrag van Nederlanders met een migratieachtergrond (n=739). De data laat zien dat Turkse- (€427), Marokkaanse- (€390) en Antilliaanse (€373) Nederlanders gemiddeld per huishouden meer geven dan het landelijke gemiddelde (€308). 

Deze gemiddelden zijn verrassend en hoopvol, omdat deze huishoudens relatief vaker behoren tot de lagere inkomensgroepen (CBS, 2020). De resultaten geven tevens aan dat onder deze groep de kans op een gift met 65% bij een huis-aan-huis collecte duidelijk hoger is dan bij huishoudens zonder migratieachtergrond (35%). Samenvattend heb ik de persoonlijke overtuiging (en hoop) dat bovenstaande prognose geen werkelijkheid is/wordt. Door oog te hebben voor faith-based filantropie en innovaties rondom generatie Z heeft het gele deel veel potentie om te groeien

Met jouw Zakat en Sadaqah kun je hieraan bijdragen

Wij helpen honderden medemoslims per week. Jouw plicht is hun recht. Sluit je aan bij de duizenden anderen die hun Zakat afdragen via NZF.

Meer om te lezen

De boer met kiespijn

1,5 miljoen Nederlanders vermijden de tandarts vanwege de rekeningen. Wanneer was jij bang voor...

Vragen? Klik hier.