Wat is de positie van Zakat in de Islam?

Zakat is een verplichte daad van aanbidding voor iedere moslim, zowel man als vrouw. Bovendien is Zakat de derde pilaar van de islam. Het is overgeleverd door Abdullah ibn Umar (r.a.) dat de Profeet (vzmh) zei: 

De islam is gebouwd op vijf pilaren: getuigen dat er geen Godheid is die aanbeden mag worden behalve Allah en dat Mohammed (vzmh) de boodschapper van Allah is, het verrichten van de salat (het gebed), het uitgeven van de Zakat, de hajj (bedevaart) verrichten naar het huis van God en het vasten van de maand Ramadan.’ (Bukhari & Muslim)

Deze overlevering (Hadith) trekt een analogie met een structuur die wordt ondersteund door vijf pilaren. Zo’n structuur is minder stevig en stabiel bij het gemis van één pilaar. Om het geloof op individueel en collectief niveau te beschermen, moeten wij deze vijf pilaren dus hooghouden. 

Daarnaast maakt de Zakat van de gemeenschap één geheel, alsof deze één grote familie is. De sterkere vult de zwakkere aan en de rijke staat de arme bij. De mens komt tot het besef dat hij of zij broeders en zusters om zich heen heeft die hij of zij goed moet behandelen, zoals Allah hem of haar goed heeft behandeld. 

En doe goed zoals Allah jou goed heeft gedaan.’ (Soerat al-Qasas: 77)

Zakat wordt vele malen genoemd in de Koran, liefste tweeëndertig keer in totaal. In achtentwintig van deze gevallen wordt Zakat samen met de Salat (het gebed) genoemd. Imam al-‘Ayni verklaart deze koppeling door te stellen dat Zakat op gelijke voet staat met de Salat. Als beide pilaren correct op zowel micro- als macroniveau worden verricht, dan zal dit helpen bij alle andere goede daden en handelingen die zich in de samenleving manifesteren:‘En onderhoud het gebed en draag de Zakat af en gehoorzaam de Boodschapper, opdat jullie begenadigd zullen worden.’ (Koran 24: 56)

RELATED QUESTIONS