Wat is het bewijs voor de Nisab?

Ali ibn Abi Talib (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldt dat de Profeet (saw) zei:

“Als je 200 dirham (zilver) hebt en het is een jaar bewaard, dan ben je verplicht om er 5 dirham over te betalen. En er is geen verplichting voor Zakat in goud totdat je 20 dinar bezit. Als je 20 dinar bezit en het is een jaar bewaard dan moet er een halve dinar over betaald worden.” (Sunan Abu Dawud)

Vragen? Klik hier.