Wat zijn de verschillen tussen Zakat en Sadaqah?

Sadaqah is een brede term en refereert in bepaalde gevallen naar Zakat in de Koran en Sunnah. Gewoonlijk wordt Sadaqah gebruikt om te verwijzen naar vrijwillige liefdadigheid. De belangrijkste verschillen tussen Zakat en Sadaqah worden hieronder uiteengezet:

1. Zakat is een jaarlijkse verplichting terwijl Sadaqah nooit verplicht is

2. Zakat wordt betaald over specifieke bezittingen zoals; contant geld, bedrijfsbezittingen, vorderingen etc., terwijl Sadaqah geen specifieke bezittingen kent waarover betaald dient te worden

3. Bepaalde (schulden)verplichtingen kunnen worden afgetrokken van de Zakat berekening, terwijl Sadaqah geen berekening heeft waarin verplichtingen kunnen worden afgetrokken

4. Zakat werd verzameld en verspreid door een Islamitische regering, terwijl Sadaqah altijd een persoonlijke daad van vriendelijkheid is geweest

5. Het niet afdragen van de Zakat is een zonde terwijl het niet geven van Sadaqah geen zonde is

6. Zakat heeft een vermogensdrempel (Nisab) terwijl Sadaqah geen vermogensdrempel heeft

7. Zakat werd in het algemeen lokaal uitgegeven, terwijl Sadaqah overal in de wereld uitgegeven kan worden

8. Zakat heeft specifieke categorieën waar het aan uitgegeven kan worden, terwijl Sadaqah geen vooraf gedefinieerde ontvangers heeft

Related Articles

Niet kunnen vinden wat je zoekt?

Wij staan voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op.
Neem contact op
Vragen? Klik hier.