Hebben schommelingen in het vermogen gedurende het jaar effect op de te betalen Zakat?

Schommelingen van het vermogen gedurende het jaar hebben geen effect op de te betalen Zakat, tenzij schommelingen een persoon tot nul reduceren in termen van vermogen of onder nul in verband met schulden.

De Shafi en Hanbali wetschool stellen dat Zakat alleen betaald moet worden als iemand het gehele jaar over vermogen beschikt dat gelijk is aan de Nisab. Daarom stellen zij dat wanneer het vermogen zakt onder de Nisab een nieuw Zakat jaar start.

Vragen? Klik hier.