Hoe vaak wordt Zakat genoemd in de Koran?

Zakat wordt vele malen genoemd in de Koran, liefste tweeëndertig keer in totaal. In achtentwintig van deze gevallen wordt Zakat samen met de Salat (het gebed) genoemd. Imam al-‘Ayni verklaart deze koppeling door te stellen dat Zakat op gelijke voet staat met de Salat. Als beide pilaren correct op zowel micro- als macroniveau worden verricht, dan zal dit helpen bij alle andere goede daden en handelingen die zich in de samenleving manifesteren:‘En onderhoud het gebed en draag de Zakat af en gehoorzaam de Boodschapper, opdat jullie begenadigd zullen worden.’ (Koran 24: 56)

Related Articles

Niet kunnen vinden wat je zoekt?

Wij staan voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op.
Neem contact op
Vragen? Klik hier.