Dienen studenten ook Zakat te betalen?

Ook voor een student geldt dat het betalen van Zakat verplicht is op het moment dat de student vermogen bezit dat gelijk of groter is dan de Nisab (vermogensdrempel).

Volgende Wanneer ben je verplicht om Zakat te betalen?
Vragen? Klik hier.