Is Zakat hetzelfde als Sadaqah?

Zakat is een religieuze verplichting en heeft goddelijke richtlijnen met betrekking tot het berekenen, verzamelen en verdelen van de Zakat. Sadaqah wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar algemene liefdadigheid. De belangrijkste verschillen tussen Zakat en Sadaqah worden hieronder geïllustreerd: 

  • Zakat moet éénmaal per jaar betaald worden, terwijl er voor Sadaqah geen verplichting staat.
  • Zakat wordt geheven over specifieke bezittingen, zoals goud, zilver, contant geld, bedrijfsmiddelen, landbouwproducten en vee, terwijl Sadaqah nergens over geheven wordt.
  • Bepaalde schulden zijn aftrekbaar van Zakat-plichtige bezittingen, terwijl voor het uitgeven van Sadaqah geen berekening nodig is.
  • Zakat werd altijd gecollecteerd en verdeeld door een centraal instituut, terwijl Sadaqah altijd een persoonlijke daad van liefdadigheid is geweest.
  • Zakat kent vermogensdrempels (nisabs), terwijl dit bij Sadaqah niet zo is.
  • Zakat werd in het algemeen verdeeld in dezelfde samenleving waar het verzameld werd, terwijl Sadaqah overal gegeven kan worden.

Zakat heeft acht specifieke categorieën waar het aan besteed dient te worden, terwijl Sadaqah geen gedefinieerde ontvangers kent.

RELATED QUESTIONS