Woonfonds

Het Woonfonds richt zich op moslims die geconfronteerd worden met schrijnende omstandigheden in hun woonsituatie, variërend van kinderen die op de grond slapen tot het ontbreken van essentiële voorzieningen zoals een bed voor de kinderen.

Een aanvraag indienen

Het Woonfonds richt zich op ondersteuning bij hulpvragen met betrekking tot de inrichting en andere essentiële items voor een (nieuwe) woning. Dit fonds is specifiek opgezet voor meerderjarige Nederlandse moslims die om diverse redenen te maken hebben met een huisvestingssituatie die niet of nauwelijks leefbaar is.

Je titel komt hier
Wanneer heb ik mogelijk recht op het Woonfonds?

Het Woonfonds biedt ondersteuning aan moslims met hulpvragen met betrekking tot hun (nieuwe) woning, waarbij essentiële voorzieningen missen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bed voor een kind.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Indien je een beroep wilt doen op het Woonfonds, vul dan het online aanvraagformulier in. Dit proces is onderverdeeld in maximaal vijf eenvoudige stappen en neemt ongeveer vijf minuten van je tijd in beslag. Het formulier is beschikbaar in het Nederlands. Als je ondersteuning nodig hebt, kun je jouw hulpverlener vragen de aanvraag voor jou in te dienen.

Welke hulp kan ik verwachten?

Het Woonfonds is opgebouwd uit verschillende subfondsen, waardoor de hoeveelheid van jouw Zakat wordt beïnvloed door meerdere factoren. Naast het specifieke (sub)fonds waartoe je je wendt, oftewel je hulpvraag, hangt de hoogte van de Zakat ook af van andere zaken zoals je inkomsten en persoonlijke behoeften. Hierdoor is er geen eenduidig antwoord mogelijk op deze vraag.

Hoelang duurt het voordat ik hulp krijg?

Zodra je een aanvraag hebt ingediend, zal het besluit binnen maximaal vier weken worden gecommuniceerd. Dit vanwege het grote aantal aanvragen. Gedurende deze periode van vier weken zal er een screening plaatsvinden en in sommige gevallen kan er contact met je worden opgenomen voor een telefonische intake.

Welke documenten zijn nodig?

– Kopie Paspoort/ID-bewijs
– Bankafschriften laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen of beheer en leefrekeningen)
– Overzicht schulden (schuldeisers inclusief bedragen) indien van toepassing
– Aanvullende documenten, waaronder huurcontract (bij het intreden van een nieuwe woning) en/of eventueel urgentieverklaring
– Foto’s en/of filmpje van de woning (woonkamer, keuken, slaapkamer)

Wat als ik niet tevreden ben met de service?

Als stichting is het Nationaal Zakat Fonds afhankelijk van degenen die hun Zakat toevertrouwen en degenen die hun hulpvraag bij ons neerleggen. Dankzij hen kunnen wij ons werk verrichten, daarom hechten we veel waarde aan goed contact. Daarbij hoort het zorgvuldig omgaan met eventuele klachten of opmerkingen. Als hier sprake van is, horen we dat graag. Op deze pagina lees jij meer over onze klachtenprocedure.

Vragen? Klik hier.