Klachten en opmerkingen

 

Nationaal Zakat Fonds zijn wij samen

Als stichting is het Nationaal Zakat Fonds afhankelijk van haar Zakat betalers en de mensen die hun hulpvraag aan het Nationaal Zakat Fonds toevertrouwen. Dankzij hen kunnen wij ons werk doen. We vinden het dan ook belangrijk om goed contact te hebben. Daar hoort zorgvuldig omgaan met klachten en complimenten vanzelfsprekend bij.

Heb je een klacht of opmerking, dan willen we dat graag weten. We kunnen dan naar een oplossing zoeken en ervan leren. Via onze klachtenprocedure registreren we elke klacht en handelen we deze waar mogelijk naar tevredenheid af.

Heb jij een klacht?

We helpen je graag, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren! Bel ons via 020 – 820 2300, mail naar klachten@nationaalzakatfonds.nl

Je kunt ook een brief sturen naar:
Nationaal Zakat Fonds
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam

Wat verstaan wij onder een klacht?

Onder een klacht verstaat het Nationaal Zakat Fonds informatie die aangeeft dat er iets verkeerd is gegaan bij, of fout is aan een uiting of activiteit van, de instelling volgens de beleving van de klant. Klachten kunnen betrekking hebben op de wijze van marketing en fondsenwerving, op de dienstverlening of de werkwijze en het beleid van het Nationaal Zakat Fonds. Hieronder vallen alle uitingen van onvrede door onze Zakat betalers en donateurs, bedrijven, mogelijk (ex-)medewerkers, vrijwilligers, leveranciers etc., waaronder ook klachten over de werkwijze van externe partijen die bij ons betrokken zijn.

Lees hieronder onze volledige klachtenprocedure.

Vragen? Klik hier.