Noodfonds

Het Noodfonds is speciaal opgericht voor dringende en intensieve hulpvragen. Dit geldt voor alle meerderjarige Nederlands moslims die zich in noodsituaties bevinden.

Een aanvraag indienen

Dit fonds, samengesteld uit drie subfondsen, is gericht op ondersteuning van meerderjarige Nederlandse moslims in noodsituaties:
1. Basisvoorzieningen zoals voedsel, kleding en persoonlijke verzorging
2. Hulp bij huurachterstanden
3. Problematische kosten en/of schulden*
* Bij te hoge schulden worden mensen geadviseerd om hulp te zoeken via de schuldsanering.

Je titel komt hier
Wanneer heb ik mogelijk recht op het Noodfonds?

Het Noodfonds biedt ondersteuning aan moslims in crisissituaties, zoals bij onvoldoende financiële middelen voor basisbehoeften, ernstige betalingsachterstanden of dreigende huisuitzetting. In dergelijke gevallen kun je een beroep doen op het Noodfonds.

Daarbij streven we ernaar niet alleen financiële hulp te bieden, maar ook bij te dragen aan het vinden van passende ondersteuning, vooral wanneer je dit zelf niet kunt regelen. Denk hierbij aan begeleiding richting schuldsanering, maar ook naar andere vormen van ondersteuning zoals psychologische hulp of budgetcoaching.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Indien je een beroep wilt doen op het Noodfonds, vul dan het online aanvraagformulier in. Dit proces is onderverdeeld in maximaal vijf eenvoudige stappen en neemt ongeveer vijf minuten van je tijd in beslag. Het formulier is beschikbaar in het Nederlands. Indien je ondersteuning nodig hebt, kun je jouw hulpverlener vragen de aanvraag voor jou in te dienen.

Welke hulp kan ik verwachten?

Het Noodfonds is opgebouwd uit verschillende subfondsen, waardoor de hoeveelheid van jouw Zakat wordt beïnvloed door meerdere factoren. Naast het specifieke (sub)fonds waartoe je je wendt, oftewel je hulpvraag, hangt de hoogte van de Zakat ook af van andere zaken zoals je inkomsten en persoonlijke behoeften. Hierdoor is er geen eenduidig antwoord mogelijk op deze vraag.

Hoelang duurt het voordat ik hulp krijg?

Zodra je een aanvraag hebt ingediend, zal het besluit binnen maximaal vier weken worden gecommuniceerd. Dit vanwege het grote aantal aanvragen. Gedurende deze periode van vier weken zal er een screening plaatsvinden en in sommige gevallen kan er contact met je worden opgenomen voor een telefonische intake.

Welke documenten zijn nodig?

– Kopie Paspoort/ID-bewijs
– Bankafschriften laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen of beheer en leefrekeningen)
– Overzicht schulden (schuldeisers inclusief bedragen) indien van toepassing
– Aanvullende documenten (bijvoorbeeld een factuur waarop vermeld staat dat er sprake is van een schuld bij instantie)

De documenten dienen in een PDF-formaat (geen screenshots!) te worden aangeleverd en facturen van schulden mogen niet ouder zijn dan 14 werkdagen.

Wat als ik niet tevreden ben met de service?

Als stichting is het Nationaal Zakat Fonds afhankelijk van degenen die hun Zakat toevertrouwen en degenen die hun hulpvraag bij ons neerleggen. Dankzij hen kunnen wij ons werk verrichten, daarom hechten we veel waarde aan goed contact. Daarbij hoort het zorgvuldig omgaan met eventuele klachten of opmerkingen. Als hier sprake van is, horen we dat graag. Op deze pagina lees jij meer over onze klachtenprocedure.

Vragen? Klik hier.