Aan wie mag je Zakat geven?

De volgende acht groepen komen in aanmerking om Zakat te ontvangen:

 1. De armen 

De armen worden in de Koran aangeduid als ‘Fuqara’. Deze groep omvat de personen die niet beschikken over de basisbehoeften om te overleven.

 1. De behoeftigen

De behoeftigen (Masakin) omvatten de personen die moeite hebben om rond te komen, ondanks dat zij beschikken over de basisbehoeften. 

 1. Degenen die Zakat administreren

Degenen die Zakat administreren (Amileen Alayha) verwijst naar degenen die Zakat verzamelen, beheren en verdelen. 

 1. Degenen wiens harten verzoend dienen te worden

Deze categorie verwijst naar het creëren van positieve percepties en gevoelens richting de Islam. 

 1. De slaven

De slaven (Fir riqab) verwijst naar de mensen wiens vrijheid en onafhankelijkheid als mens veiliggesteld dienen te worden. Een voorbeeld hiervan is moderne slavernij en mensenhandel.

 1. De schuldenaren

Met de schuldenaren (Gharimin) wordt gedoeld op de mensen die diep in de schulden zitten en daardoor als individu niet verder kunnen groeien.

 1. Voor de zaak van Allah

Deze categorie verwijst naar mensen die met volledige toewijding de boodschap van de Islam verspreiden. Een boodschap van rechtvaardigheid en excellentie in de wereld. 

 1. De gestrande reiziger

De gestrande reiziger (Ibnu Sabil) verwijst naar personen die gestrand zijn en in een tijdelijke noodsituatie verkeren. 

Deze 8 groepen worden als volgt in de Koran benoemd:
De liefdadigheid is slechts voor [1] de armen en [2] de behoeftigen, voor degenen [3] die hieraan (d.w.z. aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen [4] van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor [5] de slaven (die zichzelf vrij willen kopen, en voor degenen [6] die schulden hebben, en [7] om (het uit te geven] op de Weg van Allah, en voor [8] de (behoeftige) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. (Koran, hoofdstuk 9, vers 60)

Imam al-Tabari vermeldt dat de acht categorieën verdeeld kunnen worden in twee essentiële functies:

 1. Het vervullen van de behoeften van de moslims.
 2. Het ondersteunen van de Islam.

Hieruit blijkt duidelijk dat de Zakat niet slechts voor armoedebestrijding is. Van de acht categorieën van Zakat, zijn de volgende drie niet gerelateerd aan armoedebestrijding: 

 1. Degene die Zakat administreren.
 2. Degenen wiens harten verzoend dienen te worden.
 3. Voor de zaak van Allah.

Deze categorieën dienen ter ondersteuning en versterking van de Islam. Zelfs het eerste doel heeft een kritische rol om het individu niet alleen te voorzien in basisbehoeftes, maar ook het gevoel te geven dat hij of zij ook echt onderdeel uitmaakt van de gemeenschap en zelf in staat te stellen om de religie op een gezonde en duurzame wijze te praktiseren. Armoedebestrijding is benodigd om de belemmerende factor hiervoor te elimineren. Zo zocht de Profeet (vzmh) in een smeekbede om toevlucht tegen ‘ongeloof en armoede’ (Sahih Ibn Hiban). In een andere overlevering wijst Hij op het punt dat armoede leidt tot ongeloof (Al-Tabari en Al-Bayhaqi).

Daarnaast is het belangrijk dat de Zakat-betaler altijd uitvoerig onderzoekt of een persoon in aanmerking komt voor Zakat. Als er een sterke aanname bestaat dat de persoon niet in aanmerking komt om Zakat te ontvangen, mag Zakat niet aan een dergelijke persoon worden gegeven.

Het Nationaal Zakat Fonds heeft de kennis en kunde en controleert alle aanvragen uitvoerig om er zeker van te zijn dat iedereen rechtmatig Zakat ontvangt.

Related Articles

Niet kunnen vinden wat je zoekt?

Wij staan voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op.
Neem contact op
Vragen? Klik hier.