Groei- en Educatiefonds

Het Groei- en Educatiefonds richt zich op hulpvragen met betrekking tot educatie en zelfontwikkeling.

Een aanvraag indienen

Het Groei- en Educatiefonds is bedoeld voor meerderjarige Nederlandse moslims die, omdat hun financiële situatie dit niet toelaat, hindernissen ervaren in hun zelfontwikkeling. Bij dit fonds wordt verwacht dat aanvragers een eigen (indien mogelijk ook financiële) bijdrage leveren aan hun studie, en dat ze bereid zijn om gebruik te maken van (loopbaan)begeleiding.

Je titel komt hier
Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Het groei- en educatiefonds ondersteunt mensen in het benutten en/of ontwikkelen van hun potentie. Dit kan gaan over het doen van een studie maar ook het creëren van meer leefruimte met als doel om te groeien. Naast een financieel impuls, zullen we jou ook ondersteunen in het vinden van de juiste begeleiding bij jou in de buurt. Jij kunt hierbij denken aan een jobcoach zodat jij zo snel mogelijk een (passende) baan vindt.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Zodra jij een aanvraag wilt indienen voor het Groei- en Educatiefonds, vul jij het online aanvraagformulier in. Het formulier bestaat uit maximaal 5 stappen en duurt ongeveer 5 minuten. Mocht jij een hulpverlener hebben, dan mag jij hem/haar ook in staat stellen om de aanvraag namens jou te doen.

Welke hulp kan ik verwachten?

Het Groei- en Educatiefonds opgebouwd uit verschillende subfondsen, waardoor de hoeveelheid van jouw Zakat wordt beïnvloed door meerdere factoren. Naast het specifieke (sub)fonds waartoe je je wendt, oftewel je hulpvraag, hangt de hoogte van de Zakat ook af van andere zaken zoals je inkomsten en persoonlijke behoeften. Hierdoor is er geen eenduidig antwoord mogelijk op deze vraag.

Hoelang duurt het voordat ik hulp krijg?

Zodra je een aanvraag hebt ingediend, zal het besluit binnen maximaal vier weken worden gecommuniceerd. Dit vanwege het grote aantal aanvragen. Gedurende deze periode van vier weken zal er een screening plaatsvinden en in sommige gevallen kan er contact met je worden opgenomen voor een telefonische intake.

Welke documenten zijn nodig?

– Kopie Paspoort/ID-bewijs
– Bankafschriften laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen of beheer en leefrekeningen)
– Overzicht schulden (schuldeisers inclusief bedragen) indien van toepassing
– CV en motivatiebrief 
– Eventueel aanvullende documenten (facturen voor de studie etc.)

Wat als ik niet tevreden ben met de service?

Als stichting is het Nationaal Zakat Fonds afhankelijk van degenen die hun Zakat toevertrouwen en degenen die hun hulpvraag bij ons neerleggen. Dankzij hen kunnen wij ons werk verrichten, daarom hechten we veel waarde aan goed contact. Daarbij hoort het zorgvuldig omgaan met eventuele klachten of opmerkingen. Als hier sprake van is, horen we dat graag. Op deze pagina lees jij meer over onze klachtenprocedure.

Vragen? Klik hier.