Zakat!

De derde pilaar van de Islam.

Download Zakat Gids

Wat is Zakat? 

Zakat is de derde pilaar van de Islam en vormt dus de basis van het geloof. Het is een verplichte daad van aanbidding, waarbij vermogende moslims een deel van hun bezit moeten uitgeven aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. Taalkundig gezien wordt Zakat geassocieerd met zuivering en groei. Zakat is het instrument waarmee Allah (swt) ons heeft begunstigd om onze ziel spiritueel te zuiveren en te ontdoen van onze tekorten. Voorgaande leren wij uit de woorden die de Profeet (vzmh) deelde met de metgezel Mu’adh Ibn Jabal:

أَلاَ أُدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْل

‘Zal ik je niet vertellen over de deuren van goedheid? Het vasten fungeert als een schild, en Sadaqah dooft de zonde zoals water het vuur dooft en het gebed van een persoon midden in de nacht.’

(Sunan Ibn Majah)

Zakat is meer dan alleen een hulpmiddel voor armoedebestrijding en zuivering van iemands rijkdom. Zakat is een element voor succes. Zakat heeft, samen met de andere pilaren van de Islam, de kracht om de duurzame ontwikkeling van een samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Zakat versterkt het geloof en stelt de samenleving in staat spiritueel, economisch en sociaal te groeien.

De Zakat gids

Download nu de mini Zakat gids voor een beknopt overzicht over de Zakat.

Hoe komt de potentie van de Zakat tot zijn recht?

Zolang de Zakat gezien wordt als een liefdadigheid die uitgegeven wordt op basis van persoonlijke voorkeuren, in het verre buitenland en alleen aan de armen, zal de grote potentie ervan niet tot zijn recht komen. Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) stelt ons in staat om in lijn met de spirit van de Zakat onze krachten lokaal te bundelen en de Zakat gebalanceerd uit te geven over de acht vastgestelde categorieën die in de Koran (9:60) vermeld staan.

Centraal
Wij maken de Zakat krachtiger door de handen ineen te slaan

Lokaal
Wij verdelen de Zakat op lokaal niveau binnen Nederland

Gebalanceerd
Wij verdelen de Zakat gebalanceerd volgens de spirit

Onze strategie is gebaseerd op de beroemde hadith van Mu’adh ibn Jabal (Bukhari en Muslim). De Profeet (vzmh) koos een grote taak voor Mu’adh. Vanwege zijn kennis, welbespraaktheid en betrouwbaarheid stuurde de Profeet (vzmh) hem naar Jemen om zijn inwoners uit te nodigen tot de Islam. Hij riep Mu’adh op om dit in vier stappen te doen. De derde stap was om te verkondigen dat Allah Zakat heeft opgedragen over hun vermogen en dat dit van hun rijken moet worden genomen en aan hun armen moet worden verstrekt. Zo werd armoede de kop ingedrukt.

Deze hadith toont aan dat het mogelijk is om een sterke en bloeiende gemeenschap te creëren als we de Zakat op de juiste manier inzetten en verdelen. Nationaal Zakat Fonds volgt de duidelijke instructies van de Profeet (vzmh) op. 

Wij bundelen onze krachten
Wij centraliseren de Zakat, zoals dit ook ten tijde van de Profeet (vmzh) en de vele generaties daarna was. Zakat is namelijk niet alleen een individuele zaak, maar een zaak van de gehele gemeenschap. De Zakat maakt van de Islamitische samenleving één geheel, alsof het één familie is. De sterkere vult de zwakkere aan en de rijke staat de arme bij.

Wij richten ons op Nederland
Uit de leer van de vier belangrijkste wetscholen blijkt dat het uitgeven van Zakat in de eigen gemeenschap de prioriteit verdient. De wijsheid hierachter is dat de gemeenschap elkaar helpt en daardoor ook op collectief niveau groeit. ‘Iemand kan geen [echte] gelovige zijn als hij zijn maag vult terwijl zijn buurman honger heeft (Sahih al-Bukhari).

Wij verdelen de Zakat gebalanceerd 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is Zakat niet alleen voor de armen bedoeld. Zakat moet gebalanceerd uitgegeven worden over de acht vastgestelde categorieën die in de Koran vermeld staan (9:60). Alleen zo kan het een compleet en integraal antwoord bieden op de uitdagingen waar we voor staan.

De volgende acht groepen zijn door Allah (swt) vastgesteld in de Koran (9:60) en komen in aanmerking om Zakat te ontvangen: