Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) gelooft in een
samenleving waarin moslims de krachten
bundelen en harmonie en welvaart
brengen voor iedereen.

Onze missie

Onze missie is om de derde pilaar van de Islam te verstevigen. NZF ondersteunt moslims bij het berekenen, verzamelen en verdelen van hun Zakat om zoveel mogelijk impact te maken in de Nederlandse samenleving.

Onze kernwaarden

Wij willen dit bereiken middels de volgende kernwaarden:

Compassie

Wij zetten ons met compassie in, zowel naar binnen gericht als in het contact met de buitenwereld. Dit bereiken we door onder andere goed te luisteren en mee te denken met de ander. Wij geloven erin dat wij op deze manier zo goed mogelijk aansluiten bij de diverse leefwerelden.

Openheid

Wij opereren vanuit een open houding naar de medemens, onze samenwerkende partners en donateurs en geven inzicht in de manier waarop de distributie van Zakat georganiseerd en aangeboden wordt en wat de impact hiervan is binnen de Nederlandse samenleving.

Professionaliteit

Wij werken op professionele wijze en zijn een continu lerende organisatie die streeft naar excellentie. Hierbij zijn wij resultaatgericht en werken we samen met het maatschappelijk middenveld om maximale impact te realiseren

Ons team

NZF wil een inclusieve en verbindende organisatie zijn voor iedereen in Nederland. Dit betekent dat wij als organisatie mensen vanuit verschillende achtergronden aan ons willen binden. Ons team bestaat uit mensen die geloven in het tot leven brengen van Zakat in Nederland als een manier om individuen te assisteren en tegelijkertijd een bloeiende, hechtere samenleving op te bouwen.

Bestuurder

Imad el Fadili (MSc. Islamic Finance & Certified Zakat Professional) is de bestuurder van NZF. De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgesteld in de statuten. In de uitvoering van zijn functie wordt de bestuurder ondersteund door het managementteam. De bestuurder is benoemd door de Raad van Toezicht voor een maximale periode van vier jaar.

Toezicht en advies

De Raad van Toezicht (RvT) controleert of de organisatie in lijn van de missie en visie opereert en binnen de vastgestelde kaders blijft. Een van de kaders zijn de islamitische regels en richtlijnen. De RvT bestaat momenteel uit de volgende personen: Kheireddine Moussaoui en Souhail Chaghouani. Om de Islamitische kaders extra te waarborgen is er een comité van islamitische geleerden. Dit comité bestaat uit een combinatie van diverse lokale imams en internationale geleerden. Afhankelijk van de type vragen brengt een selectie van deze geleerden een advies uit. Tot slot heeft NZF een comité van aanbevelingen en een Club van 100. Zo hebben we een diverse groep mensen die een goede afspiegeling van de samenleving zijn en ons vanaf het allereerste begin van feedback voorziet en NZF zowel financieel als intellectueel ondersteunt. Met hun maandelijkse bijdragen kunnen we het grootste deel van onze organisatorische kosten dekken.

Samenwerking

NZF is een Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) die gevestigd is in Nederland. Om te leren van bestaande Zakat-fondsen, hebben wij een strategische samenwerking met Zakat-fondsen in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Deze fondsen bestaan al ruim 10 jaar en hebben enorme successen geboekt in hun lokale samenlevingen. Wij helpen en versterken elkaar op het gebied van kennis, kunde en netwerk. Door middel van gezamenlijke onderzoeken en kennisdeling kunnen wij anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en zelfs op de meest ingewikkelde Zakat-vragen passende antwoorden bieden. Daarnaast is NZF Nederland lid van het World Zakat Forum (WZF), het grootste wereldwijde Zakat Forum met 38 aangesloten landen. Vanaf 2007 is dit het centrum voor leiderschap, innovatie en kennisdeling. Vanaf 2019 heeft het WZF een strategische samenwerking met het United Nations Development Program (UNDP) om Zakat maximaal te laten bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).