Offerfeest

 

Offerfeest 2023

Binnen de islam is het Offerfeest (Eid al-Adha) het belangrijkste feest van het jaar. Het vindt plaats in de twaalfde en laatste maand van de islamitische maankalender, op de 10e dag en duurt drie dagen. Het begint bij de zonsondergang van de voorgaande dag, het moment waarop volgens de islamitische kalender een nieuwe dag zijn intrede doet.

Datum offerfeest 2023 volgens de islamitische kalender: 10e dag in de maand Dhul-Hijjah

Datum offerfeest 2023 volgens de Nederlandse kalender hoogstwaarschijnlijk: 28 juni 2023 (oftewel 27 juni 2023 na zonsondergang)

Wees gul in deze gezegende dagen

Betekenis van het Offerfeest voor de islam

Het Offerfeest is een viering ter nagedachtenis aan het offer van profeet Ibrahim. Hij kreeg een droom van God waarin hij de opdracht kreeg om zijn zoon te offeren aan God. De profeet Ibrahim hield van zijn zoon, maar besloot gehoor hieraan te geven. Vlak voordat Ibrahim zijn zoon met een scherp mes wilde offeren, kwam op de plaats van zijn zoon Ismail een schaap. Daarmee werd het schaap geofferd en niet zijn zoon. De bereidheid dat Ibrahim zijn dierbaarste bezit wilde offeren, was genoeg om te laten zien dat hij trouw en gehoorzaam was aan God. Hieruit is de traditie ontstaan om op de eerste dag van het Offerfeest een schaap te slachten, waardoor het ook wel het slachtfeest wordt genoemd.

Viering van het Offerfeest

Het Offerfeest is voor moslims het moment om met de familie een schaap te slachten. Anderen kiezen ervoor om met een gezelschap een rund of een kameel te slachten. Voorafgaand aan de slachting wordt er allereerst gebeden in de ochtend in de moskee. Vervolgens vindt de slachting plaats. In Nederland gebeurt dit in slachthuizen met scherpe controles. Vervolgens verdeeld de familie het vlees in drie delen: een deel voor de familie zelf, een deel voor de buren en een deel voor de armen.

Niet alleen het delen van eten – een schaap of een rund is niet goedkoop – maar ook het overgeven aan Allah en het je willen identificeren als Ibrahim zijn een belangrijk onderdeel van het feest.

Hadj en de dag van Arafah

De vijfde pilaar van de islam is de Bedevaart naar Mekka, oftewel de Hadj. Deze reis moet iedere Moslim die hiertoe lichamelijk en financieel in staat is een keer maken in zijn of haar leven. Het is gebruikelijk om dit tijdens de periode van het Offerfeest te doen. Voorafgaand aan het Offerfeest, op de 9 e dag van de maand vasten veel mensen. Dit is de dag van Arafah. Deze dag is een belangrijk onderdeel van de Hadj. Maar ook als je niet op Bedevaart naar Mekka bent is deze dag bijzonder, omdat de kans groter is dat je zonden van het afgelopen en komende jaar worden vergeven.

Vragen? Klik hier.