Nu of nooit: de afstand inlopen

Het armoedevraagstuk raakt ons allemaal in Nederland. Op 13 oktober 2022 hebben wij het rapport ‘De Onzichtbaren’ gepresenteerd. Voor de eerste keer werd er inzicht gegeven in de armoedeproblematiek onder Nederlandse moslims.

Waarom is dit rapport belangrijk?

Bijna een miljoen Nederlanders leeft in armoede. Meer dan 40% betreft armen met een migratieachtergrond. ‘Volgens ons onderzoek leeft 1 op de 5 moslims in Nederland in armoede. Een groot deel van hen is onzichtbaar en ervaart een grote afstand richting de reguliere hulporganisaties binnen de bestaande sociale infrastructuur. Het Nationaal Zakat Fonds weet deze groep wel te bereiken. De ervaren afstand en de gevolgen zijn voelbaar. Het is nu het moment om die afstand in te lopen.

Om hier meer over te leren organiseren wij de besloten bestuurdersbijeenkomst Nu of nooit: de afstand inlopen. Wij presenteren ons onderzoeksrapport ‘De Onzichtbaren’ waarin wij onze opgedane inzichten delen die helpend zijn voor het ontwikkelen van effectief beleid. Wie zijn deze ‘Onzichtbaren’? Tegen welke uitdagingen lopen zij? Hoe bereik je hen? En welke interventies zijn effectief?

Programma

}

14:00 – 14:15

Persoonlijke ontvangst + Welkomstwoord

}

14:15 – 14:35

Het verhaal van Mohammed

Spreker: Mohammed (ervaringsdeskundige)

Hoe maatwerk van NZF mijn leven heeft veranderd.
}

14:35– 14:55

Keynote – Prinses Laurentien van Oranje-Nassau

}

15:10 – 15:25

Faith-based filantropie in Nederland

Spreker: Imad el Fadili (Bestuurder bij Nationaal Zakat Fonds)

Hoe kunnen overheid en filantropie elkaar versterken in het armoedevraagstuk?
}

15:25 – 15:55

Inzichten rapport ‘De Onzichtbaren’

Spreker: Nora el Abdouni (Manager Sociaal Werk bij Nationaal Zakat Fonds)

Een verkenning van armoede onder Nederlandse moslims.

Data en inzichten zijn gebaseerd op twee jaar casework binnen het Nationaal Zakat Fonds.

}

15:55 – 16:05

Reflectie: Arjan Vliegenthart

Spreker: Arjan Vliegenthart (Directeur Bestuurder, Nibud)

}

16:05 – 16:25

De opdracht voor jouw stad

Hoe ga jij nu terug naar huis? Wat is jouw opdracht voor de komende tijd?
}

16:25 – 1700

Afsluiting + Borrel

 

Meet NZF

Vragen? Klik hier.