Wat is Zakat?

  1. Kennisbank
  2. Wat is Zakat?

Het fundament van ons geloof

Zakat is de derde pilaar van de Islam en vormt dus de basis van het geloof. Het is een verplichte daad van aanbidding, waarbij vermogende moslims een deel van hun bezit uitgeven aan degenen die daarvoor in aanmerking komen (acht categorieën).

Wanneer je een islamitische jaar in het bezit bent geweest van tenminste de Nisab, dien je jouw Zakat te berekenen en deze te betalen. Jouw Zakat-jaar begint op de datum waarop jouw vermogen voor het eerst gelijk of groter was dan de Nisab.

Nisab is het minimale vermogen dat je moet bezitten om Zakatplichtig te zijn. De nisab werd gelijkgesteld door de Profeet (vzmh) aan 85 gram goud of 595 gram zilver. Hedendaags staat 85 gram goud gelijk aan €4.023 (april 2021). Onze Zakat calculator houdt automatisch rekening met de meest actuele dagkoersen.

De armen

De behoeftigen

Degenen die de Zakat administreren

Degenen wiens harten verzoend dienen te worden

De slaven

De schuldenaren

Voor de zaak van Allah

De gestrande reiziger

De sleutel tot succes 

Zakat is een van de sleutels tot succes, zowel voor het wereldse als het hiernamaals. Samen met de andere pilaren van de Islam heeft de Zakat de kracht om de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap te stimuleren en ondersteunen.  

Zuivering en groei

Taalkundig gezien betekent Zakat zuivering en groei. Zakat is het instrument waarmee Allah (swt) ons heeft begunstigd om onze ziel spiritueel te zuiveren en te ontdoen van onze tekorten. Zakat versterkt het geloof en stelt de samenleving in staat spiritueel, economisch en sociaal te groeien.

De doelstellingen

De Zakat heeft zowel een innerlijke als uiterlijke dimensie:

  • De innerlijke dimensie onderdrukt het ego, het helpt de moslim om zaken zoals egoïsme en gierigheid te overwinnen.
  • De uiterlijke dimensie omvat het wegnemen van barrières voor individuen en biedt kansen voor de samenleving als geheel om tot verdere bloei te komen.

Hoe komt de potentie van de Zakat tot zijn recht?

Zolang de Zakat gezien wordt als een liefdadigheid die uitgegeven wordt op basis van persoonlijke voorkeuren, in het verre buitenland en alleen aan de armen, zal de grote potentie ervan niet tot zijn recht komen. Het Nationaal Zakat Fonds (NZF) stelt ons in staat om in lijn met de spirit van de Zakat onze krachten lokaal te bundelen en de Zakat gebalanceerd uit te geven over de acht vastgestelde categorieën die in de Koran (9:60) vermeld staan.

Onze strategie is gebaseerd op de beroemde hadith van Mu’adh ibn Jabal (Bukhari en Muslim). De Profeet (vzmh) koos een grote taak voor Mu’adh. Vanwege zijn kennis, welbespraaktheid en betrouwbaarheid stuurde de Profeet (vzmh) hem naar Jemen om zijn inwoners uit te nodigen tot de Islam. Hij riep Mu’adh op om dit in vier stappen te doen. De derde stap was om te verkondigen dat Allah Zakat heeft opgedragen over hun vermogen en dat dit van hun rijken moet worden genomen en aan hun armen moet worden verstrekt. Zo werd armoede de kop ingedrukt.

Deze hadith toont aan dat het mogelijk is om een sterke en bloeiende gemeenschap te creëren als we de Zakat op de juiste manier inzetten en verdelen. Nationaal Zakat Fonds volgt de duidelijke instructies van de Profeet (vzmh) op. 

Wij bundelen onze krachten

Wij centraliseren de Zakat, zoals dit ook ten tijde van de Profeet (vmzh) en de vele generaties daarna was. Zakat is namelijk niet alleen een individuele zaak, maar een zaak van de gehele gemeenschap. De Zakat maakt van de Islamitische samenleving één geheel, alsof het één familie is. De sterkere vult de zwakkere aan en de rijke staat de arme bij.

Wij richten ons op Nederland

Uit de leer van de vier belangrijkste wetscholen blijkt dat het uitgeven van Zakat in de eigen gemeenschap de prioriteit verdient. De wijsheid hierachter is dat de gemeenschap elkaar helpt en daardoor ook op collectief niveau groeit. ‘Iemand kan geen [echte] gelovige zijn als hij zijn maag vult terwijl zijn buurman honger heeft (Sahih al-Bukhari).

Wij verdelen de Zakat gebalanceerd

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is Zakat niet alleen voor de armen bedoeld. Zakat moet gebalanceerd uitgegeven worden over de acht vastgestelde categorieën die in de Koran vermeld staan (9:60). Alleen zo kan het een compleet en integraal antwoord bieden op de uitdagingen waar we voor staan.

Vragen? Klik hier.