Geschiedenis van de Zakat

nzf-kamelen-woestijn

1 Hijri (621 n.C.)

Een nieuw begin

De Hijri-jaartelling begint vanaf het moment dat de Profeet Mohammed (vzmh) zijn emigratie (Hidjrah) van Mekka naar Medina verrichte. Hij verliet Mekka op bevel van Zijn Heer en zei daarbij (tegen Mekka):

 “Jij bent de plaats waar Allah het meest van houdt en je bent het meest geliefd bij Hem. Als jouw inwoners mij niet hadden verjaagd, dan had ik je niet verlaten.”

Een van de allereerste dingen die de Profeet (vzmh) na de emigratie naar Medina deed was het bouwen van een moskee (gemeenschapscentrum) en het opzetten van een markt. De twee basiselementen voor spirituele, sociale en economische ontwikkeling.

 

2 Hijri (622 n.C.)

De verplichting van Zakat

De verplichting van de Zakat was de volgende stap in de ontwikkeling van de samenleving. Enerzijds in de spirituele onderdrukking van het ego, anderzijds met als doel het verkleinen van de kloof, het bestrijden van armoede en het stimuleren van gemeenschapsontwikkeling. De centralisering van aalmoezen was hiermee ook een feit.

 

10 Hijri (631 n.C.)

Zakat inspecteurs

De Profeet (vzmh) stuurt Muadh ibn Jabal r.a. naar Jemen als gouverneur. Een van zijn bevelen is om de Zakat daar op te halen van de rijken en te verdelen onder hun armen. Dit bevel duidt er duidelijk op dat de Zakat in eerste instantie een lokaal karakter heeft en binnen het eigen gebied zowel opgehaald als verdeeld dient te worden. 

13 Hijri (634 n.C.)

Regeerperiode van Umar ibn Alkhattab

Ook na het overlijden van de profeet vzmh en zijn eerste opvolger Abu bakr (r.a.) bleef Muadh (r.a.) gouverneur van Jemen en verantwoordelijk voor de collectie en distributie van Zakat in Jemen. Dat jaar kwam hij echter met een derde van het geld bij Umar (r.a.) terug naar Medina. Hierop verfoeide Umar (r.a.) hem en gaf aan dat hij niet was gestuurd als belastinginner. De Zakat moest daar verdeeld worden onder de armen. Muadh (r.a.) gaf hierop aan dat hij dat had gedaan, maar geen armen of behoeftigen meer kon vinden.

 

16 Hijri (637 n.C.)

De eliminatie van armoede

In het derde jaar kwam hij zelfs met 100% van de Zakat terug. De armoede in Jemen, vandaag de dag helaas het armste land ter wereld, was in een paar jaar volledig verdwenen. De kracht van de Zakat!

1441 Hijri (2019 n.C.)

Ontstaan van het Nationaal Zakat Fonds

In navolging op de sunnah van de Profeet (vzmh) is NZF opgericht. NZF brengt mensen het belang, de kracht en de essentie van de Zakat bij. NZF biedt mensen ondersteuning om tot de juiste berekening te komen en de meeste impact te maken. In de eerste paar maanden alleen al zijn er Alhamdoulilah 193 mensen duurzaam uit de armoede geholpen! 

1442 Hijri (2021 n.C.)

Wij vervolgen de reis…

Samen maken we in sha Allah onze eigen tijdlijn. Samen bestrijden we alle armoede in Nederland en bouwen we aan een sterke gemeenschap. Doe je ook mee?!

Vragen? Klik hier.