Wanneer ben je verplicht om Zakat te betalen?

Net zoals het gebed, het vasten en de bedevaart voorwaarden hebben voordat ze verplicht worden, geldt dat ook voor de Zakat. Zakat is alleen verplicht als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Er zijn twee soorten voorwaarden:
Voorwaarden met betrekking tot de bezittingen
Voorwaarden met betrekking tot de Zakat betaler

Vorige Dienen studenten ook Zakat te betalen?
Volgende Wie moeten Zakat betalen?
Vragen? Klik hier.